HOT@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ จำนวน 183 อัตรา บรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. 27 กค – 18 สค 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ จำนวน 183 อัตรา บรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. 27 กค – 18 สค 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-14 at 5.02.17 PMล่าสุด! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. โดยจะทำการ ออกประกาศรับสมัครทาง http://www.policeadmission.org 20 กรกฎาคม 2560 – 26 กรกฎาคม 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 27 กรกฎาคม 2560 – 18 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 14 – 24 กันยายน 2560 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ…

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ผบ.หมู่สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จำนวน 183 อัตรา
ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย
2. วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)
3. อายุระหว่าง 18 – 27 ปี
4. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครทาง http://www.policeadmission.org   20 กรกฎาคม 2560 – 26 กรกฎาคม 2560
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต   27 กรกฎาคม 2560 – 18 สิงหาคม 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน   14 – 24 กันยายน 2560
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่   24 กันยายน 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน   29 กันยายน 2560
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย   7 – 18 ตุลาคม 2560
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)   20 ตุลาคม 2560
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง   24 พฤศจิกายน 2560
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   1 ธันวาคม 2560

วิชาที่สอบ
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3. ภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ
4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 25 ข้อ
6. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และประชาคมอาเซียน จำนวน 25 ข้อ

Screen Shot 2017-07-14 at 5.01.09 PM

Screen Shot 2017-07-14 at 5.00.12 PM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Download แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ปวช. สายปราบปราม เตรียมสอบ ปี 2560.
Download แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ปวช. สายปราบปราม เตรียมสอบ ปี 2560.
Download แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ปวช. สายปราบปราม เตรียมสอบ ปี 2560.
Download แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ปวช. สายปราบปราม เตรียมสอบ ปี 2560.

Tags: , , , , , ,