HOT@! สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครงานรวม 10 อัตรา 1 – 31 สิงหาคม 2560 สมัครงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครงานรวม 10 อัตรา 1 – 31 สิงหาคม 2560 สมัครงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-08-04 at 7.08.28 PMล่าสุด! สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพภาพคนงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.sso.go.th โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพภาพคนงาน

ด้วยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพภาพคนงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลอโดยมีราบละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน (สาขาช่างศิลป์) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างไม้) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องยนต์) จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.sso.go.th โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,