HOT! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา 2-22 พย 2560 สมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา 2-22 พย 2560 สมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-29 at 1.42.52 PMล่าสุด! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 11 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 11 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,