[HoT@!] สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครข้าราชการ กทม. รวม 715 อัตรา 28 สค – 15 กย 2560 สมัครสอบข้าราชการ กทม ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[HoT@!] สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครข้าราชการ กทม. รวม 715 อัตรา 28 สค – 15 กย 2560 สมัครสอบข้าราชการ กทม ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-08-22 at 4.57.02 PMล่าสุด! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 715 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร 0 2224 9711 หรือ โทร 0 2220 7534 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 179 อัตรา
2. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 339 อัตรา
4. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา
5. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
7. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์ความหมายปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
8. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
9. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
11. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา
12. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
13. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 715 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร 0 2224 9711 หรือ โทร 0 2220 7534 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,