HOT! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานพิธีกร 13-21 ธค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานพิธีกร 13-21 ธค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-12-05 at 11.01.01 AMล่าสุด!! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานพิธีกร ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816-7…..

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานพิธีกร ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานพิธีกร ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานพิธีการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานให้บริการ และอำนวยความสะดวกในงานพิธีการและการประชุมต่าง ๆ ที่มีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่ง คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816-7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,