HOT! เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี 2558 กว่า 5,000 อัตรา!! 5-19 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี 2558 กว่า 5,000 อัตรา!! 5-19 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี 2558

เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี 2558

ล่าสุด!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) รวม 5,000 อัตรา โดยจะทำการคัดเลือกจากบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา และ จากทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น…..

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 4,000 อัตรา พ.ศ.2558
การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.
การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย (ยกเว้น สาย ปจ.3 รับเฉพาะเพศหญิง )
– มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่วัดรอบอก)
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

ประกาศรับสมัครฯ >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!
รับสมัคร >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

รับสมัครทหารเกณฑ์ 1,000 อัตรา พ.ศ. 2558
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 ศชต.
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน (ไม่รับสมัครจากนักศึกษาวิชาทหาร)
– มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

ประกาศรับสมัครฯ >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!
รับสมัคร >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น

อ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม >>>
อ่านรายวิชาออกสอบคลิก!!!!
สมัครสอบคลิก!!!

คำแนะนำในการสมัครสอบ
1. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครสอบ
2. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
3. เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์ใบชำระเงิน บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร กรุณาพิมพ์รายงานด้วย Adobe Reader 8 ขึ้นไป หรือเปิดด้วยโปรแกรม Foxit หรือหากมีปัญหาในการพิมพ์ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit คลิกที่นี่
4. รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบตามระบบต้อง เป็นรูปที่มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 50 kb กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
5. กรณีกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสอบข้อเขียน โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อหน่วยที่ท่านได้สมัครสอบไว้ด้วยตนเอง
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ชุดที่ 1 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ชุดที่ 2 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ชุดที่ 3 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ชุดที่ 4 คลิก!!

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights