HOT! โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 120 อัตรา 13 ธค 2560 – 12 มค 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 120 อัตรา 13 ธค 2560 – 12 มค 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-11-30 at 6.01.23 PMล่าสุด! โรงเรียนนายร้อยตํารวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th หรือ www.precadet.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันที่ 12 มกราคม 2561 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่รับสมัคร ที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจหรือสถานที่อื่นใด)

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2561

เนื่องด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุมัติลงวันที่ 20 กันยายน 2560 ให้โรงเรียนนายร้อย ตํารวจดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 จึงประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
สำหรับบุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ ม.4 อายุ 16 – 18 ปี จำนวน 112 คน
สำหรับบุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ ม.4 อายุ 16 – 18 ปี (โครงการพิเศษเฉพาะนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 8 คน

การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th หรือ www.precadet.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันที่ 12 มกราคม 2561 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่รับสมัคร ที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจหรือสถานที่อื่นใด)

Screen Shot 2017-11-30 at 5.59.15 PM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,