HOT HIT! สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบรวม 3 ตำแหน่ง 1-31 สค 2557 สมัครสอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT HIT! สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบรวม 3 ตำแหน่ง 1-31 สค 2557 สมัครสอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สมัครสอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ล่าสุด!! สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://job.pdmo.mof.go.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ…..

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
2. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
3. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://job.pdmo.mof.go.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!

สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , ,