NEW! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบรวม 100 อัตรา 2-15 มีนาคม 2559 สมัครสอบกรมการทหารช่าง 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-02-26 at 5.09.43 PMNEW! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบรวม 100 อัตรา 2-15 มีนาคม 2559 สมัครสอบกรมการทหารช่าง 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 100 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7014 และ 0-3233-7388 ต่อ 53125 การแต่งกาย เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของกรมการทหารช่าง www.engrdept.com

ประกาศกรมการทหารช่าง
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 100 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณวุฒิ
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกล,ช่างกลโรงงาน จำนวน 10 อัตรา
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 20 อัตรา
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อม,หรือ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 13 อัตรา
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 37 อัตรา
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 20 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7014 และ 0-3233-7388 ต่อ 53125 การแต่งกาย เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของกรมการทหารช่าง www.engrdept.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,