NEW!! กรมการบินพลเรือน รับสมัครรวม 32 อัตรา 8 – 26 กย 2557 สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! กรมการบินพลเรือน รับสมัครรวม 32 อัตรา 8 – 26 กย 2557 สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน

สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน

ล่าสุด!! กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th/หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น”

กรมการบินพลเรือน
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

1.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

2. ท่าอากาศยานระนอง
2.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
2.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

3. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
3.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
3.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

4. ท่าอากาศยานอุดรธานี
4.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

5. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
5.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
5.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

6. ท่าอากาศยานขอนแก่น
6.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
6.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กันยายน 2557

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th/หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights