NEW!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบรวม 13 อัตรา 19 พค-10 มิย 2558 สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบรวม 13 อัตรา 19 พค-10 มิย 2558 สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2558

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2558

ล่าสุด!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th หรือ http://www.ipthailand.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th หรือ http://www.ipthailand.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครงานคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights