NEW! กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานรวม 25 อัตรา 25 พค – 18 มิย 2560 สมัครงานกรมทางหลวงชนบท ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานรวม 25 อัตรา 25 พค – 18 มิย 2560 สมัครงานกรมทางหลวงชนบท ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-05-17 at 4.05.06 PMล่าสุด! กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ด้วยกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,