NEW! กรมทางหลวง เปิดสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 20 อัตรา 24 พค-15 มิย 2558 สมัครงาน กรมทางหลวง ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมทางหลวง เปิดสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 20 อัตรา 24 พค-15 มิย 2558 สมัครงาน กรมทางหลวง ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน กรมทางหลวง ปี 2558

สมัครงาน กรมทางหลวง ปี 2558

ล่าสุด!!! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยกรมทางหลวง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิศวกรโยธา

ระดับการศึกษา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง ละได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนดและ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันปิดรับสมัครคือ 15 มิถุนายน 58

รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,