NEW! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน รวม 45 อัตรา 20 กค – 10 สค 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน รวม 45 อัตรา 20 กค – 10 สค 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-13 at 5.12.10 PMล่าสุด! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติม…

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,