[NEW!!] กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดสอบรวม 4 อัตรา 17-25 ธค 2557 เปิดสอบ กองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW!!] กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดสอบรวม 4 อัตรา 17-25 ธค 2557 เปิดสอบ กองทัพอากาศ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบ กองทัพอากาศ 2558

เปิดสอบ กองทัพอากาศ 2558

ล่าสุด!!! กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาส ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470……

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาส ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,