NEW! กองบัญชาการตำรวจชายแดน เปิดรับสมัครครู (ปท 1) 80 อัตรา 6-20 กค 2558 สมัครสอบตำรวจ ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กองบัญชาการตำรวจชายแดน เปิดรับสมัครครู (ปท 1) 80 อัตรา 6-20 กค 2558 สมัครสอบตำรวจ ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบตำรวจ ปี 2559

สมัครสอบตำรวจ ปี 2559

ล่าสุด!! กองบัญชาการตำรวจชายแดนเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายที่ 11,12,13,14,21,22,23,24,32,33,34,41,43, และ 44…..

ประกาศกองบัญชาการตำรวจชายแดน
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการคัดเลือก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังนี้

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 4 อัตรา
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 4 อัตรา
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา
9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 10 อัตรา
12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 4 อัตรา
13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 4 อัตรา
14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร 6-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายที่ 11,12,13,14,21,22,23,24,32,33,34,41,43, และ 44

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,