NEW!! การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานกว่า 48 อัตรา 10-18 กพ 2559 สมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-02-11 at 6.12.12 PMNEW!! การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานกว่า 48 อัตรา 10-18 กพ 2559 สมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ล่าสุด! การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 38 อัตรา และพนักงานบริการ (ทำความสะอาดสถานี,ขบวนรถ,ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครสวรรค์,รับ-ส่งเอกสาร) จำนวน 10 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานเดินรถนครสวรรค์ กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ภาค 3 ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศงานเดินรถนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยงานเดินรถนครสวรรค์ กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ภาค 3 ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 38 อัตรา และพนักงานบริการ (ทำความสะอาดสถานี,ขบวนรถ,ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครสวรรค์,รับ-ส่งเอกสาร) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน มีกำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานคุมประแจฯ จำนวน 38 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาดสถานี,ขบวนรถ,ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครสวรรค์,รับ-ส่งเอกสาร) จำนวน 10 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานเดินรถนครสวรรค์ กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ภาค 3 ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,