ด่วนมาก! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงาน กว่า 400 อัตรา ประจำปี 2561 5-11 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กฟภ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงาน กว่า 400 อัตรา ประจำปี 2561 5-11 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กฟภ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําปี 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 91 อัตรา และสํานักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 309 อัตรา รวม 400 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนา องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99.98 ของพื้นที่ประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online Recruitment) ในตําแหน่ง และเขตพื้นที่ ปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ กฟภ. กําหนด โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ http://job.pea.co.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ.เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านแนวข้อสอบ กฟภ.เตรียมสอบปี 2561 คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ.เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านแนวข้อสอบ กฟภ.เตรียมสอบปี 2561 คลิก!!!

NEW! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา 5-11 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กฟภ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา ทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ job.pea.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 5-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ jobparttimes.com หากมีรายละเอียดการรับสมัคร ทางเราจะรีบอัพเดททันทีคะ!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561
จำนวน 400 อัตรา ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ job.pea.co.th
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 5-11 มีนาคม พ.ศ. 2561

หรือติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ jobparttimes.com หากมีรายละเอียดการรับสมัคร ทางเราจะรีบอัพเดททันทีคะ!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ.เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านแนวข้อสอบ กฟภ.เตรียมสอบปี 2561 คลิก!!!

Tags: , , , , , ,