New! สำนักงบประมาณ เปิดสอบรวม 29 อัตรา 28 พค-25 มิย 2558 สมัครงาน สำนักงบประมาณ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

New! สำนักงบประมาณ เปิดสอบรวม 29 อัตรา 28 พค-25 มิย 2558 สมัครงาน สำนักงบประมาณ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน สำนักงบประมาณ ปี 2558

สมัครงาน สำนักงบประมาณ ปี 2558

ล่าสุด!! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนองได้ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสำนักงบประมาณ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนองได้ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights