NEW! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครรวม 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนง.ตํารวจแห่งชาติ สมัครตำรวจ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครรวม 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนง.ตํารวจแห่งชาติ สมัครตำรวจ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครตำรวจ 2558

สมัครตำรวจ 2558

ล่าสุดทางเว็บไซต์ของกองการสอบ www.rcm.edupol.org ได้มีข่าวการเปิดรับสมัครผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) จํานวน ๔,๐๐๐ อัตรา และการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. และผ่านการเป็นทหารกองประจําการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น ประทวน จํานวน ๑,๐๐๐ อัตรา โดยการรับสมัครสอบยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และยังไม่ได้กําหนดเวลาการรับสมัครแต่อย่างใดทั่งนี้ขออย่าได้หลงเชื่อข้อความ อื่นๆ ที่เผยแพร่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ในขณะนี้และให้ติดตามความคืบหน้าของการรับสมัครฯได้ทางเว็บไซต์ กองการสอบ www.rcm.edupol.org เท่านั้น….

ข่าวประกาศ
การรับสมัครและฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) จํานวน ๔,๐๐๐ อัตรา และการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. และผ่านการเป็นทหารกองประจําการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน จํานวน ๑,๐๐๐ อัตรา
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังไม่ได้กําหนดเวลาการรับสมัครแต่อย่างใดทั่งนี้ขออย่าได้หลงเชื่อข้อความอื่นๆ ที่เผยแพร่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ในขณะนี้และให้ติดตามความคืบหน้าของการรับสมัครฯได้ทางเว็บไซต์ กองการสอบ www.rcm.edupol.org เท่านั้น

สมัครตำรวจ 2558

สมัครตำรวจ 2558

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 57.
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค 57.

ที่มาของข่าว www.rcm.edupol.org

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,