NEW@! สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 11-20 กันยายน 2562 สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 11-20 กันยายน 2562 สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 5 ตําแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑. วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้
(๑) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร ๓ ชั้น ๑ ในวันและเวลาราชการ
(๒) ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๑๕
(๓) ส่งทาง E-mail : recruitment.mat@gmail.com

๒. วัน เวลา การสมัครและกําหนดการต่าง ๆ
(๑) วันที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
(๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒
(๓) ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights