NEW สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครรวม 7 อัตรา 21-25 กค 2557 สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม 2557 เปิดสอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครรวม 7 อัตรา 21-25 กค 2557 สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม 2557 เปิดสอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม

สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งบริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา และ นักวิชาการเงินและบัญชี โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2422 8896 คะ….

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งบริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือสาขาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2422 8896

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,