New! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครรวม 10 อัตรา 14 พค-10 มิย 2558 สมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

New! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครรวม 10 อัตรา 14 พค-10 มิย 2558 สมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558

สมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558

ล่าสุด!! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 7 อัตรา

ระดับการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ภายในวันปิดรับสมัคร และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,