NEW!! สํานักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบรวม 36 อัตรา 23 มีนา – 18 เมษา 2559 สมัครสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-23 at 6.08.33 PMNEW!! สํานักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบรวม 36 อัตรา 23 มีนา – 18 เมษา 2559 สมัครสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ล่าสุด! สํานักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ

ด้วยสํานักข่าวกรองแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษารัสเซีย) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาอาหรับ) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

5. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาเขมร) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

6. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาพม่า) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

7. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาเวียดนาม) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

8. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษามลายู) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 18 เมษายน 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , ,