NEW! องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด รับสมัครพนักงานส่วนตำบล 16 อัตรา 9 ตค-9 พย 2558 สมัครงาน อบต ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-23 at 5.02.50 PMNEW! องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด รับสมัครพนักงานส่วนตำบล 16 อัตรา 9 ตค-9 พย 2558 สมัครงาน อบต ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือ ในราคาชุดละ 50 บาท โดยยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ได้ที่หอประชุมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-627-112 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tanod.go.th

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 15 ตำแหน่ง 16 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
– นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
– สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือ ในราคาชุดละ 50 บาท โดยยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ได้ที่หอประชุมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-627-112 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tanod.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights