New! อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครรวม 14 อัตรา 19 มค-9 กพ 2558 สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

New! อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครรวม 14 อัตรา 19 มค-9 กพ 2558 สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2558

สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2558

ล่าสุด!! อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เว้นวันหยุดราชการ (ค่าสมัครสอบ 300 บาท)…

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา)

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.ค.ศ.รับรอง
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ปริญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.ค.ศ.รับรอง
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท

4.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
วุฒิ ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.ค.ศ.รับรอง

หลักสูตรการทดสอบ
ภาค ก 200 คะแนน
ภาค ข 200 คะแนน
ภาค ค 100 คะแนน (ต้องผ่านภาค ก และ ข ก่อนจึงมีสิทธิ์เข้าสอบ)
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ข ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิ์เข้าสอบภาค ค

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เว้นวันหยุดราชการ (ค่าสมัครสอบ 300 บาท)

อ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็ม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,