PTT OR เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง สมัครงาน PTT OR ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

PTT OR เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง สมัครงาน PTT OR ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานห้องปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เคมีปฏิบัติ
ช่างเครื่องยนต์
เครื่องมือวัด-ควบคุมอุตฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด (น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น LPG ผลิตภผลิตภัณฑ์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์พิเศษ)
เก็บตัวอย่าง ทดสอบตัวอย่างตามรายการทดสอบที่กำหนด ตามแผนการควบคุมคุณภาพ แผนการตรวจติดตาม
ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือวิเคราะห์ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน
ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านเทคนิค และวิชาการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

คุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัด
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ และรบบต่างๆที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ
มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี่ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
ทำงานล่วงเวลาได้
มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

2. พนักงานบริหารพัสดุ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
คะแนน TOEIC 600 – 650 คะแนนขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาสินค้าในสถานีบริการน้ำมันของ PTTOR , ธุรกิจ Non-Oil ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันของสายตลาดขายปลีก
ให้คำแนะนำหน่วยงานผู้ใช้และตรวจสอบเอกสารจัดหาให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดและขั้นตอนวิธีปฏิบัติการจัดหา
ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้ให้มีการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและทันตามแผนการใช้งาน
สร้างเอกสารการตรวจรับในระบบเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานบัญชีจ่ายเงินให้ผู้ค้ำต่อไป
จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้การจัดหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด / ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
มีทัศนคติมุมมองบวก
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
ทำงานล่วงเวลาได้
มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

และตำแหน่งอื่นๆ

ติดต่อผู้ประสานงานระบบ : โทร 02-196-5578
e-mail: sourcing@pttor.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,