Top!! กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการรวม 92 อัตรา 24 พย- 16 ธค 2557 สมัครงาน กรมที่ดิน 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top!! กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการรวม 92 อัตรา 24 พย- 16 ธค 2557 สมัครงาน กรมที่ดิน 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงาน กรมที่ดิน 2557

สมัครงาน กรมที่ดิน 2557

ล่าสุด!!!กรมที่ดินเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 92 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดที่ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวกองการเจ้าหน้าที่” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการคะ….

กรมที่ดินเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ  จำนวน 92 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) จำนวนตำแหน่งว่าง 74 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

3. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดที่ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวกองการเจ้าหน้าที่” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ >>>>
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคลิก!!!!

ลับ!! แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2557 ชุดที่ 1..
ลับ!! แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2557
ชุดที่ 2..
ลับ!! แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2557 ชุดที่ 3..
ลับ!! แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2557 ชุดที่ 4..

Tags: , , , ,