Top! สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครรวม 46 ตำแหน่ง 28 กค – 1 สค 2557 สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top! สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครรวม 46 ตำแหน่ง 28 กค – 1 สค 2557 สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล่าสุด!!สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั่งสิ้น46 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน. ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ……

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน. ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , ,