Top! หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน 8 อัตรา 10-18 พย 2557 สมัครสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top! หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน 8 อัตรา 10-18 พย 2557 สมัครสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 2558

สมัครสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 2558

ล่าสุด!!! หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆรวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบัญชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ (ห้องประชุมหมายเลข 3) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 หรือโทร 036-421709 ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษา นสศ. จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ.จำนวน 2 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทยงดรับผู้ต้องเข้าตรวจเลือกทหารในปี 2558
พนักงานธุรการ เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์
พนักงานบริการ เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์
พนักงานการเงินและบัญชี ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ปวช. หรือเที่ยบเท่าพานิชยการ สาขาการบัญชี มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์
พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ. หญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18-25 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ และเย็บปักถักร้อย

การรับสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบัญชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ (ห้องประชุมหมายเลข 3) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 หรือโทร 036-421709 ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,