TOP HIT!! กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานรวม 7 อัตรา 20-24 กค 2558 สมัครงานกรมศุลกากร ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP HIT!! กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานรวม 7 อัตรา 20-24 กค 2558 สมัครงานกรมศุลกากร ปี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมศุลกากร ปี 2015

สมัครงานกรมศุลกากร ปี 2015

ล่าสุด!! กรมศุลกากรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ชั้น 2 อาคารสโมสรกรมศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ด้วยกรมศุลกากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาการออกแบบ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดิอนเรือปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา และ
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
-ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมการการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
-ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพานิชนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ชั้น 2 อาคารสโมสรกรมศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,