Top Hit!! กรมสุขภาพจิต รับสมัครรวม 3 อัตรา 23 กย – 10 ตค 2557 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top Hit!! กรมสุขภาพจิต รับสมัครรวม 3 อัตรา 23 กย – 10 ตค 2557 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมสุขภาพจิต 2557

สมัครสอบกรมสุขภาพจิต 2557

ล่าสุด!! สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวัเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร…

ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 20,540 บาท
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวัเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights