TopHit!! บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรวม 282 อัตรา บัดนี้ถึง 31 ธค 2557 สมัครงาน bmcl 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TopHit!! บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรวม 282 อัตรา บัดนี้ถึง 31 ธค 2557 สมัครงาน bmcl 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มัครงาน bmcl 2557

มัครงาน bmcl 2557

ล่าสุด!! บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี วิศวกร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนกว่า 282 อัตรา โดยผู้ที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkokmetro.co.th คะ….

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพแด่ผู้ใช้บริการ โดยภารกิจของเรามุ่งเน้นที่การให้บริการที่ ” ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้และตรงเวลา “

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานและสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่บริษัทฯ กำหนด โดยเลือกเมนู ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัทฯ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ( .NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 200 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 10 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกร ระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบควบคุมและระบายอากาศ) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA) จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์) จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา) จำนวน 3 อัตรา
13. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน) จำนวน 4 อัตรา
14. ตำแหน่งวิศวกร (ระบบรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งวิศวกรระบบน้ำ จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง) จำนวน 10 อัตรา
19. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง จำนวน 12 อัตรา

วิธีการเดินทางมาที่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกหมายเลข 2 บริเวณใต้อาคารจอดรถ จะมีรถตู้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทและผู้สมัครที่ติดต่อสมัครงาน สามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง สำหรับเดินทางจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมมายังอาคารบริหาร สำนักงานใหญ่ โดยให้บริการออกจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมตั้งแต่เวลา 7.30 น.- 15.15น. และออกจากสำนักงานใหญ่ตั้งแต่เวลา 10.45-17.45 รถจะออกทุก 30 นาที

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 66 (0) 2354-2000 โทรสาร : 66 (0) 2354-2020 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 66 (0) 2624-5200

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
สมัครงานคลิกที่นี่!!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights