ข่าวด่วน!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบ 192 คน 18-30 เมษายน 2559 สมัครงานไปรษณีย์ไทย ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-22 at 6.42.12 PMข่าวด่วน!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบ 192 คน 18-30 เมษายน 2559 สมัครงานไปรษณีย์ไทย ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีจำนวน 192 คน แบ่งเป็นชาย 115 คน หญิง 77 คน โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการไปรษณีย์) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.thailandpost.co.th

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีจำนวน 192 คน แบ่งเป็นชาย 115 คน หญิง 77 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.5 (6 เทอม)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการไปรษณีย์) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.thailandpost.co.th

 

post1
post2
post3

Tags: , , , ,