[ข่าวใหญ่] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบ 619 อัตรา 13 – 19 มีนาคม 2560 สมัครงาน กฟภ ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวใหญ่] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบ 619 อัตรา 13 – 19 มีนาคม 2560 สมัครงาน กฟภ ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-03-08 at 7.18.48 PM ล่าสุด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ PEA จำนวน 619 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ http://www.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ http://pea.job.thai.com ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ PEA จำนวน 619 อัตรา

เปิดรับสมัครออนไลน์
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทางเว็บไซต์
http://www.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ http://pea.job.thai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า
– ตำแหน่งพนักงานช่างโยธา
– ตำแหน่งพนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
– ตำแหน่งพนักงานช่างโสตทัศนศึกษา
– ตำแหน่งพนักงานช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งพนักงานบัญชี
– ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

2. คุณวุฒิปริญญาตรี
– ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา
– ตำแหน่งบุคลากร
– ตำแหน่งนักบัญชี
– ตำแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์)
– ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
– ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการพิมพ์
– ตำแหน่งนักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.วิชาชีพ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกร มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใบสมัครออนไลน์
2. ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหาร ได้แก่ สต.43 หรือ สต.8 หรือ สต.3 (กรณีรับรับราชการทหาร)
3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน ดังนี้
–  TOEIC แบบ personal 500 คะแนน
– TOFEL (PBT) 500 คะแนน
– TOFEL (CBT) 173 คะแนน
– TOFEL (IBT) 61 คะแนน
– IELTS ระดับ 5
– CU-TEP 60 คะแนน
– TU-GET 500 คะแนน

*หมายเหตุ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

pea

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กฟภ เตรียมสอบ ปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กฟภ เตรียมสอบ ปี 2560 คลิก!!!

Tags: , , ,