บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี 22 ธค 2557 – 9 มค 2558 สมัครงาน cat 2558 สมัคร กสท 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี 22 ธค 2557 – 9 มค 2558 สมัครงาน cat 2558 สมัคร กสท 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน cat 2558

สมัครงาน cat 2558

ล่าสุด!! บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนธุรกิจ ในคุณวุฒิปริญญาตรี ในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร 0 2104 3481

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในคุณวุฒิปริญญาตรี ในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : –
อัตราเงินเดือน : – บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ โดยสถาบันของรัฐ คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 สถาบันของเอกชน คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร 0 2104 3481

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,