บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 1,789 อัตรา ประจำปี 2558 บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงาน tot 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 1,789 อัตรา ประจำปี 2558 บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/10/2557 ข่าวล่ามาไว สมัครงาน tot 58 ที่หลายๆ ท่านเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจาก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากว่า 1,789 อัตรา ทุกสาขาวิชา รับทางออนไลน์และสมัครด้วยตัวเอง ประจำปี 2558 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงาน tot 58 ได้แล้ววันนี้ อย่าพลาดโอกาสดีๆ ไปนะคะ รับเยอะขนาดนี้ คงไม่ได้มีบ่อยๆ แน่ๆ


บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 1,789 อัตรา ประจำปี 2558 บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงาน tot 58

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนมากว่า 1,789 อัตรา ประจำปี 2558 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากว่า 1,789 อัตรา ทุกสาขาวิชา รับทางออนไลน์และสมัครด้วยตัวเอง ประจำปี 2558 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. งานด้านช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด่วน) 4 อัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access จากสถาบันวิชาการทีโอทีแล้ว
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

2. งานด้านช่าง ภายใต้นครหลวงที่ 3 (ฝั่งธนบุรี) 8 อัตรา
เพศชาย อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.1 (ตบน.3.1) เป็นเพศชายหรือหญิง 2 คน
วุฒิ ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานด้านช่าง มีความสามารถในการติดตั้ง ตรวจแก้ ข่ายสายโทรศัพท์ ที่ บมจ.ทีโอที ยกเว้น ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.1 สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ไม่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

3. งานด้านบัญชี 2 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น WINSPEED เป็นต้น
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office
เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความซื่อสัตย์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานและคีย์ข้อมูล หลายอัตรา
คนพิการ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จบสาขาอะไรก็ได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความอดทน กระตือรือร้น และขยัน หมั่นเพียร ใฝ่รู้

5. พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
เพศหญิง อายุ 25-40 ปีบริบูรณ์ วุฒิพยาบาลวิชาชีพ
มีใบรับรองประกอบอาชีพพยาบาล

6. Call Center 1177 (หาดใหญ่) หลายอัตรา
เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานบริการ
ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน
มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่
ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด ไม่ติดยาเสพติด และไม่เป็นโรคตาบอดสี
มีน้ำเสียงสุภาพ น่าฟัง ไม่มีปัญหาด้านการพูด
มีความรู้รอบตัว ไหวพริบดี
มีความรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร
มีความรู้ความสามารถใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

7. งานด้านช่าง จังหวัดอุทัยธานี
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 25-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

8. เจ้าหน้าที่บุคคล
อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท
มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

9. งานด้านช่างจังหวัดกาญจนบุรี (ด่วน) 4 อัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

10. งานด้านช่าง 150 อัตรา
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที โครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านการอบรมโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที ด้านช่างอย่างน้อย 1 ด้าน (Fiber, ADSL, Wifi, Wi net ฯลฯ) จากสถาบันวิชาการทีโอที
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานติดตั้ง ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน
มีความคิดริเริ่ม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาวะแวดล้อมที่เกิดเหตุการณ์ของปัญหาได้อย่างรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ไม่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกณฑ์ทหารแล้ว

11. งานด้านช่างจังหวัดยะลา (ด่วน) 3 อัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access จากสถาบันวิชาการทีโอทีแล้ว
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

12. งานด้านช่างจังหวัดพังงา (ด่วน) 2 อัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access จากสถาบันวิชาการทีโอทีแล้ว
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

13. งานด้านช่างจังหวัดภูเก็ต (ด่วน) 22 อัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access จากสถาบันวิชาการทีโอทีแล้ว
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

14. งานด้านช่างจังหวัดกระบี่ (ด่วน) 3 อัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access จากสถาบันวิชาการทีโอทีแล้ว
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

15. Call Center 1177 หลายอัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้ (24 ชั่วโมง)
สามารถพิมพ์และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
พูดภาษาไทยชัดเจน สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

16. งานด้านช่าง 11 อัตรา
เพศชาย อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม หากผ่านการอบรมโครงการพัฒนาช่าง Broadband Access Network และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรจากสถาบันวิชาการทีโอทีจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เคยติดยาเสพติด
ต้องผ่านหรือได้รับยกเว้นการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ และมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน
สถาน ที่ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.2 เลขที่ 5 อาคารชุมสายโทรศัพท์พระโขนง (ตึกใหม่) ชั้น 7 ซ.สุขุมวิท 79 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

17. งานทั่วไป ปริญญาโท ทุกสาขา หลายอัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
บริษัท TOT OS จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เพื่อพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร เมื่อครบ 1 ปีแล้ว ข้อมูลประวัติจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัท TOT OS จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
หาก มีการประกาศรับสมัครเฉพาะตำแหน่ง เช่น งานด้านช่าง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครงานเฉพาะตำแหน่งภายในระยะเวลาที่บริษัท เปิดรับสมัครอีกครั้ง

18. งานทั่วไป ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายอัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
บริษัท TOT OS จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เพื่อพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร เมื่อครบ 1 ปีแล้ว ข้อมูลประวัติจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัท TOT OS จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
หาก มีการประกาศรับสมัครเฉพาะตำแหน่ง เช่น งานด้านช่าง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครงานเฉพาะตำแหน่งภายในระยะเวลาที่บริษัท เปิดรับสมัครอีกครั้ง

19. งานทั่วไป ปวส. ทุกสาขา หลายอัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
บริษัท TOT OS จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เพื่อพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร เมื่อครบ 1 ปีแล้ว ข้อมูลประวัติจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัท TOT OS จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
หาก มีการประกาศรับสมัครเฉพาะตำแหน่ง เช่น งานด้านช่าง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครงานเฉพาะตำแหน่งภายในระยะเวลาที่บริษัท เปิดรับสมัครอีกครั้ง

20. งานทั่วไป ปวช. หรือ ม.6 ทุกสาขา หลายอัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
บริษัท TOT OS จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เพื่อพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร เมื่อครบ 1 ปีแล้ว ข้อมูลประวัติจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัท TOT OS จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
หาก มีการประกาศรับสมัครเฉพาะตำแหน่ง เช่น งานด้านช่าง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครงานเฉพาะตำแหน่งภายในระยะเวลาที่บริษัท เปิดรับสมัครอีกครั้ง

21. งานทั่วไป ต่ำกว่า ปวช. ทุกสาขา หลายอัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
บริษัท TOT OS จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เพื่อพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร เมื่อครบ 1 ปีแล้ว ข้อมูลประวัติจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัท TOT OS จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
หาก มีการประกาศรับสมัครเฉพาะตำแหน่ง เช่น งานด้านช่าง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครงานเฉพาะตำแหน่งภายในระยะเวลาที่บริษัท เปิดรับสมัครอีกครั้ง

22. Management Center (หาดใหญ่) หลายอัตรา
เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานบริการ
ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน
มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่
ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด ไม่ติดยาเสพติด และไม่เป็นโรคตาบอดสี
มีน้ำเสียงสุภาพ น่าฟัง ไม่มีปัญหาด้านการพูด
มีความรู้รอบตัว ไหวพริบดี
มีความรู้ความสามารถใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

23. Call Center 1133 หลายอัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช. หรือ ม.6
สามารถทำงานเป็นกะได้ (24 ชั่วโมง)
สามารถใช้พิมพ์ดีดได้ดี

24. งานด้านช่างจังหวัดนครปฐม (ด่วน) หลายอัตรา
เพศชาย บุคลิกดี อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ เคยทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

25. งานด้านช่าง เขตสุขุมวิท 71 ชัยพฤกษ์ อ่อนนุช 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

26. งานด้านช่าง เขตสุรวงศ์ ตรอกจันทร์ 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

27. งานด้านช่าง เขตพหลโยธิน สามเสน 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

28. งานด้านช่าง เขตเพลินจิต ปทุมวัน 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

29. งานด้านช่าง เขตรามคำแหง ลาดกระบัง 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

30. งานด้านช่าง เขตบางนา-ตราด 34 สมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

31. งานด้านช่าง สุขุมวิท 109 สมุทรปราการ ลาซาล 200 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี สัญชาติไทย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาคอมพิวเตอร์
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

32. พนักงานทางด้านช่าง หลายอัตรา
เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวช.-ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคนิคคอมพิวเตอร์
สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ

33. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคนิคบริการครบวงจรที่ 1 (ทคบ.1) 3 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี สัญชาติไทย
วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรณีไม่ตรงสาขา ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านอุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์, IP Network หรือมีใบรับรองการปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online, งาน Service Operation Center, งาน Management สายเช่า/วงจรเช่า, Internet Access Point (AP) หรืออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติด
มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสื่อสารเชิงเทคนิคกับลูกค้า โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของทีโอทีเป็นสำคัญ

34. นักคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความสนใจด้าน IT ทันสมัยทันเหตุการณ์ในโลก Cyber
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ รวมถึงทักษะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

35. 1100 Helpdesk 10 อัตรา
พนักงานรับสายทางโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสินค้า/บริการ ปรึกษาให้คำแนะนำรับแจ้งเหตุขัดข้องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีโอที บรอดแบนด์
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร)
วุฒิปริญญาตรี ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และน้ำเสียงไพเราะ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สื่อสารภาษาไทยชัดเจน
มีใจรักในการบริการ
มีความกระตือรือร้นและขยัน หมั่นเพียร ใฝ่รู้
อดทนต่อสภาวะที่กดดันได้
มีความสนใจในด้าน IT เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ในโลก Cyber
มีความอดทนต่อแรงกดดัน
มีใจรักงานบริการ
ใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
สามารพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
มีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตลอดเวลา

36. 1100 English 5 อัตรา
พนักงานรับสายทางโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสินค้า/บริการ ปรึกษาให้คำแนะนำรับแจ้งเหตุขัดข้องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีโอที บรอดแบนด์
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร)
วุฒิปริญญาตรี ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และน้ำเสียงไพเราะ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สื่อสารภาษาไทยชัดเจน
มีใจรักในการบริการ
มีความกระตือรือร้นและขยัน หมั่นเพียร ใฝ่รู้
อดทนต่อสภาวะที่กดดันได้
มีความสนใจในด้าน IT เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ในโลก Cyber
มีความอดทนต่อแรงกดดัน
มีใจรักงานบริการ
ใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
สามารพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
มีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตลอดเวลา

37. 1100 General 30 อัตรา
พนักงานรับสายโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสินค้า/บริการรับเรื่องร้องเรียน และข้อมูลใบแจ้งค่าใช้บริการ
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร)
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา และต้องไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา
สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และน้ำเสียงไพเราะ
สื่อสารภาษาไทยชัดเจน
มีใจรักในการบริการ
มีความกระตือรือร้นและขยัน หมั่นเพียร ใฝ่รู้
อดทนต่อสภาวะที่กดดันได้

38. 1100 outbound พนักงานขายโทรศัพท์ 10 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา และต้องไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา
สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายทางโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และน้ำเสียงไพเราะ
สื่อสารภาษาไทยชัดเจน
มีใจรักในงานขาย
อดทนต่อสภาวะที่กดดันได้

วิธีการรับสมัคร
กรอกใบสมัครผ่านทาง www.tot-os.co.th สอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด 89/2 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และสามารถยื่นแสดงความจำนงด้วยตนเอง ณ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 21 ชั้น 1 โทร. 0-2568-2270

เตรียมเอกสารการสมัครงาน
1. ใบสมัครที่กรอกผ่านทาง www.tot-os.co.th พร้อมติดรูปถ่าย ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือใบระเบียน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว เช่น สด.43 หรือสมุดกองหนุน (สด.8) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วจำนวน 2 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
9. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
10. สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 1,789 อัตรา ประจำปี 2558 บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงาน tot 58

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights