แชร์!! การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรวม 6 อัตรา 9-30 ตค 2557 สมัครสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์!! การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรวม 6 อัตรา 9-30 ตค 2557 สมัครสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สมัครสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ล่าสุด!!! การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งช่างเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 จำนวน 1 อัตรา ช่างเทคนิค 4 จำนวน 3 อัตรา และ พนักงานช่างกลเรือ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.) สามารถสมัครงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ทาง http://job.port.co.th/201410 วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในแบบใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน….

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2557

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจ (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.) สามารถสมัครงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ทาง http://job.port.co.th/201410 วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในแบบใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
สมัครสอบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยคลิก!!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://job.port.co.th/ คลิกเมนู”ใบสมัครออนไลน์” จากนั้นอ่านขั้นตอนการสมัคร และคลิกปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว
คลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร”
เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตาม ที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม “ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment”
ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2557
ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่เว็บเพจ
โดยคลิกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน” โดยกรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกและหากข้อมูล ผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

Tags: , , , , ,