HIT!! การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 39 อัตรา 1 พย 57-31 มีนา 58 สมัครสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HIT!! การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 39 อัตรา 1 พย 57-31 มีนา 58 สมัครสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/09/2557

สมัครสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย

สมัครสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ล่าสุด!!! งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานคุมประแจฯ พนักงานเข็นแผง พนักงานทำความสะอาด และ พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 อัตรา โดยประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติคต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง 128 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558….

ประกาศ งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ต่างๆ รวมจำนวน 39 อัตรา โดยมีรายละเอียดของการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานคุมประแจฯ
2. พนักงานเข็นแผง
3. พนักงานทำความสะอาด
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย

รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติคต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง 128 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights