HOT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร Call Center 100 อัตรา อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป สมัครงาน กฟภ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-22 at 9.44.37 AMHOT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร Call Center 100 อัตรา อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป สมัครงาน กฟภ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558
เปิดรับสมัคร (Call Center Agent) ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่ออาทิตย์ หมุนเวียนวันหยุด เข้างานเป็นกะได้ Group A การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 (24hrs) ปฏิบัติงานที่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก จำนวน 100 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-9999979 (Automatic 30 Lines) กด 5 Email : hr2@101g.com; hr@101g.com Line ID : 101globalhr

(Call Center Agent)
รายละเอียดของงาน
ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่ออาทิตย์ หมุนเวียนวันหยุด เข้างานเป็นกะได้
Group A การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 (24hrs) ปฏิบัติงานที่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก อัตราที่รับ 100 อัตรา
1) อายุ 20-35 ปี
2) พิมพ์ดีดไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำขึ้นไป
3) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
A1 กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ป.ตรี ยังไม่มีประสบการณ์
A2 กลุ่มมีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่เกี่ยวของของการไฟฟ้า
A3 กลุ่มภาษากลาง และ ภาษาท้องถิ่น (เหนือ/ใต้/อีสาน/กลาง) – ค่าทักษะพิเศษ
A4 กลุ่มภาษาต่างประเทศระดับดี (ภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป/ภาษาพม่า/ภาษากัมพูชา/ภาษามาเลเซีย (รองรับ ACE) – ค่าทักษะพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ใบรับรองแพทย์ตรวจสุภาพ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานการศึกษา
ในกรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อยื่นประกอบการสมัครงานด้วย
หนังสือแจ้งรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองเงินเดือน สลิป
ประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงาน (ถ้ามี)
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
สวัสดิการที่จะได้รับ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน ประจำเดือน (ได้เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำเดือน (ได้เมื่อปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
เมื่อผู้ใช้บริการชื่นชมกลับมา ผ่านทุกช่องทาง จะมีรางวัลให้ตามที่บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้
เงินเดือนปรับตามความสามารถ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ค่าทักษะพิเศษต่าง ๆ

สนใจร่วมงาน
1. Add Line บริษัท 101globalhr
สามารถสอบถามได้ตั้งแต่ จันทร์ – เสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 ค่ะ
2. กรอกใบสมัคร online เท่านั้นนะคะ
แผนก ทรัพยากรบุคคลบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

Line ID : 101globalhr
Tel. : 089-9999979 (Automatic 30 Lines) กด 5
Email : hr2@101g.com; hr@101g.com
Skype ID : 101globalhr
Mon – Sat : 13:00 – 17:00

Tags: , , , ,