[ข่าว! สมัครสอบตำรวจ 2558] เปิดสอบนายสิบตํารวจ ม.6 ปวช 2557 รอบที่ 2 กว่า 5,000 อัตรา!! เปิดสอบตำรวจ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าว! สมัครสอบตำรวจ 2558] เปิดสอบนายสิบตํารวจ ม.6 ปวช 2557 รอบที่ 2 กว่า 5,000 อัตรา!! เปิดสอบตำรวจ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

วันนี้เรามาอัพเดทข่าวการรับสมัครสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. ของปี 2557 (ปีงบการศึกษา 2558 ) รอบที่ 2 กว่า 5,000 อัตรา!! โดยมีร่างกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าจะทำการรับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ. ม.ปลาย หรือ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อสอบบรรจุงานราชการเป็นนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 4,000 อัตรา และ บุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อสอบบรรจุเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 1,000 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ข่าวอย่างไม่เป็นทางการ)…..

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุและแต้งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือชั้นประทวน พ.ศ. 2557 (ปีงบการศึกษา 2558 ) จำนวน 5000 อัตรา

โดยได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม
1. บุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ. ม.ปลาย หรือ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อสอบบรรจุงานราชการเป็นนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 4,000 อัตรา
2. บุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อสอบบรรจุเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 1,000 อัตรา

กำหนดการคร่าวๆ
– ออกประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
– ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ประมาณวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
– สอบข้อเขียน ประมาณวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประมาณวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558
– ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประมาณวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

คุุณสมบัติเบื้องต้น สายป้องกันปราบปราม (ปป.) ทั่วไป
– เพศชาย
– วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์
– สูง 160 ซม. ขึ้นไป

คุุณสมบัติเบื้องต้น สายป้องกันปราบปราม (ปป.) ทหารเกณฑ์
– เพศชาย
– วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์
– สูง 160 ซม. ขึ้นไป
– เคยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาแล้ว

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 57.
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค 57.

Tags: , , , , , ,