รวมลิ้ง!! ไฟล์แนวข้อสอบเก่าตํารวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2556 แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมลิ้ง!! ไฟล์แนวข้อสอบเก่าตํารวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2556 แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 2556
เปิดสอบไปแล้ว 1,593 อัตรา สำหรับสายป้องกันและปราบปรามมีรายละเอียดของรายวิชาที่ออกสอบดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบเก่าตํารวจ วุฒิ ม.6

แนวข้อสอบเก่าตํารวจ วุฒิ ม.6

วิชาการสอบคัดเลือก แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 2556
สายป้องกันและปราบปราม
การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)
การคัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2556 แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 2556

Download แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1

Download แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2

Download แนวข้อสอบทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1

Download แนวข้อสอบทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 2

Download แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

Download แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Download แนวข้อสอบเก่าตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2555

สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆทางเว็บไซต์จะทยอยนำมาอัพเดทในภายหลังคะ หากท่านต้องการแนวข้อสอบในรายวิชาใดเพิ่มเติม ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างของประกาศนี้คะ

Tags: , , ,