กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ อัตราสิบเอก 100 อัตรา 16-27 มีค 2558 สมัครสอบกองทัพบก 2558 สมัครสอบ ทบ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ อัตราสิบเอก 100 อัตรา 16-27 มีค 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/03/2558 ข่าว สมัครสอบกองทัพบก 2558 มาแล้ว เนื่องจาก กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ อัตราสิบเอก ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม ในสาขาสาขาช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 100 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 สนใจอ่านรายบะเอียด สมัครสอบ ทบ 2558 เข้ามาด่วนเลย


กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ อัตราสิบเอก 100 อัตรา 16-27 มีค 2558 สมัครสอบกองทัพบก 2558 สมัครสอบ ทบ 2558

กรมการทหารช่าง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ อัตราสิบเอก จำนวน 100 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ อัตราสิบเอก ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม ในสาขาสาขาช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 100 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ช่างกลโรงงาน
– ช่างก่อสร้าง
– ช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ
– ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างยนต์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– ช่างกลโรงงาน จำนวน 21 อัตรา
– ช่างก่อสร้าง จำนวน 15 อัตรา
– ช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ  จำนวน 14 อัตรา
– ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23 อัตรา
– ช่างยนต์ จำนวน 27 อัตรา

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

– ช่างกลโรงงาน ปวช. สาขาวิชาช่างกล
– ช่างก่อสร้าง ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
– ช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ   ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ
– ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างยนต์ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วิธีการรับสมัครสอบ

รับสมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ อัตราสิบเอก 100 อัตรา 16-27 มีค 2558 สมัครสอบกองทัพบก 2558 สมัครสอบ ทบ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights