เปิดสอบแล้ว!! สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัครรวม 6,800 อัตรา 22 กค-13 สค 2557 สมัครสอบตํารวจ 57 ตํารวจ รับสมัคร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2557 กลุ่มงานเทคนิค การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2557 (200 อัตรา)
บช.ศ.

การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2557 (200 อัตรา)

รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2557 นักเรียนนายสิบตำรวจ การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557 (6,600 อัตรา)
บช.ศ., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต. และบช.ตชด.
การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557 (6,600 อัตรา)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ปี2557 6800 อัตรา 22 กค – 13 สค 2557

สมัครสอบตำรวจในปี 2557 >>>> สมัครสอบคลิก!!!!

การรับสมัครสอบบุคคลภายนอก พ.ศ.2557 กลุ่มงานเทคนิค

การรับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2557 นักเรียนนายสิบตำรวจ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า >>>>
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 4 คลิก!!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://rcm.edupol.org คะ….

สมัครสอบตำรวจในปี 2557 >>>> สมัครสอบคลิก!!!!

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/07/2557 ข่าวใหญ่แห่งปีมาแล้วคะ ข่าว ตํารวจ รับสมัคร 2557 ยังไงหละคะ เพราะวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่างกำหนดการปฎิบัติงานในการรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน (กลุ่มเทคนิค) ประจำปี 2557 จำนวน 6,800 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557 สนใจรายละเอียด สมัครสอบตํารวจ 57 เข้ามาด่วนเลยคะ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ปี2557 6800 อัตรา 22 กค-13 สค 2557 สมัครสอบตํารวจ 57 ตํารวจ รับสมัคร 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ปี 2557 จำนวน 6,800 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่างกำหนดการปฎิบัติงานในการรับสมัครคัดเลือก/การรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน (กลุ่มเทคนิค) ประจำปี 2557 จำนวน 6,800 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557

กำหนดการเปิดสอบตำรวจที่สำคัญ
– 15 กรกฎาคม                                         ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก/รับสมัครสอบแข่งขัน
– 22 กรกฎาคม -13 สิงหาคม                   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
– 22 สิงหาคม                                           ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
– 31 สิงหาคม                                           สอบข้อเขียน
– 24  ตุลาคม                                            ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

สมัครสอบตำรวจในปี 2557 >>>> สมัครสอบคลิก!!!!

1. ทำหน้าที่ป้องกันปรามปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ)

ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา
1 บช.น. 1,000 9 ภ.8 600
2 ภ.1 700 10 ภ.9 100
3 ภ.2 550 11 บช.ตชด. 1,200
4 ภ.3 300 12 บช.ส. 100
5 ภ.4 150 13 บช.ปส. 100
6 ภ.5 350 14 สง.นรป. 30
7 ภ.6 150 15 ศชต. 900
8 ภ.7 370 รวม 6,600

2. ทำหน้าที่เทคนิค (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค)

ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา
1 สทส. 50
2 บ.ตร. 50
3 สพฐ.ตร. 100
รวม 200

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 57.
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 57.


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ปี2557 6800 อัตรา 22 กค-13 สค 2557 สมัครสอบตํารวจ 57 ตํารวจ รับสมัคร 2557

การรับสมัครบุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน
ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 6,800 อัตรา (กลุ่มนสต. จำนวน 6,600 อัตรา และ กลุ่มงานเทคนิค 200 อัตรา)

กลุ่มการรับสมัคร
1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ รับอัตราเงินเดือนระดับพ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) เข้ารับกาฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต.ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับป.๑ ขั้น ๑๙ (๑๐,๗๖๐ บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– วุฒิ ม.๖/ปวช. หรือ เทียบเท่า
– อายุ ๑๘ – ๒๗ ปี
– สถานภาพโสด
– สูง ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป
– รอบอก ๗๗ ซม. ขึ้นไป

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. จำนวน 200 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ในกลุ่มงานเทคนิค ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑๕.๕ (๙,๓๓๐ บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,800 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าสู่เว็บไซต์กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*** สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ทางเว็บไซต์จะทยอยอัพเดทให้ทราบแบบวันต่อวันคะ ติดตามได้ที่ http://jobparttimes.com ***

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,