สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยข่าวจากที่ประชุมเตรียมการที่ กส. บช.ศ. เปิดจำนวน 7,000 อัตราโดยยืนยันว่าจะประกาศรับสมัคร 17 มกราคม พ.ศ. 2555 และจะทำการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และจะมีการประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบ 20 กพ.25​55 สอบ 11 มีค.2555 หากท่านใดมีความสนใจจะดูรายละเอียดข่าวการรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2555 สามารถดูรายละเอียดของข่าวได้ ด้านล่างคะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

คาดว่าเปิดรับข้าราชการตำรวจบุคคลภายใน จำนวน 7,000 อัตรา และ บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 กว่า 10,000 อัตรา
ประชุมเตรียมการที่ กส. บช.ศ. เปิดจำนวน 7,000 อัตรา

ยืนยันประกาศรับสมัคร 17 ม.ค.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ท 23 ม.ค-2กพ.2555
ประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบ 20 กพ.25​55 สอบ 11 มีค.2555

ในส่วนของภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

กลุ่มที่ 1 มีวุฒิปริญญาตรี สายอก.100 (อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้​อย)
สายปป.196 พงส.191
สายบัญชี 11 กลุมที่2ไม่มีวุฒิ สายอก 42 สายปป171 สายเก็บ *** วัตถุระเบิด7​
(สายปป.มีชาย+หญิงไม่แยกกันเหมื​อนปีที่แล้ว)
ส่วนอีก 500 อัตรา เอาไว้ให้ ด.ต.50 ปี จะมีประเมินแล้วสอบเหมือนเดิมปร​ะมาณต้นเดือนเมษายน
ด.ต.53 ปี จะอบรมประมาณ กพ.-มี.ค.และติดยศประมาณต้นเมษา​ยน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555
———————————————————————————————-
ส่วน บุคคลภายนอกรับอีก 1 หมื่นคนทั่วประเทศ(จากม.6 )ประมาณ 10 มิ.ย.55
คาดว่าจะมีผู้หญิงด้วย 1 กองร้อย

วันที่ 26 ธ.ค.54 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ขาดกรรมการเข้าร่วมประชุม 2 คน คือ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักการให้เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบสอบบุคคลเข้าเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยกำหนดคุณสมบัติให้ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าระดับปวช.-ปวส.เข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน

โดยให้ดำเนินการภายในปี 2555 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ตร.)เสนอ โดยทางตช.รายงานว่า ขณะนี้ตร.ขาดแคลนตำรวจชั้นประทวนทั่วประเทศถึง 1.5 หมื่นคน และพบว่าโครงสร้างตำรวจนั้นชั้นสัญญาบัตรมีเป็นจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือชั้นประทวนมีน้อยกว่าและส่วนใหญ่อายุมาก ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เห็นได้ชัดจากการช่วยเหลือประขาชนที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ปรากฎว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนและมีอายุมากแล้ว อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้ตั้งขอสังเกตุว่าตำรวจชั้นประทวนที่สอบเข้ามาใหม่นี้อาจจะยังมีวุฒิภาวะในการปฎิบัติในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงเป็นได้หรือไม่ที่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วให้เป็นกำลังพลสำรองและปฎิบัติงานในสายอำนวยการก่อนที่บรรจุ นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายตร.พิจารณาโครงสร้างในระยะยาวมานำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าเปิดรับภายใน 7,000 อัตรา บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

——————————————————————————————–
รายละเอียดเพิ่มเติมทาง ชีทราม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
ส่วนตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ป.ตรี จากที่ทางเราทราบมายังเปิดรับอยู่ครับ แต่รายละเอียดว่ารับตำแหน่งอะไร รับเท่าไร ทางเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  บุคคลภายนอก 10,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2555

ที่มาของข่าว sheetram.com

ข่าวล่าสุด!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา รับออนไลน์ 24 มค-3 กพ 2555

ออกแล้ว !! คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2555

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ปี 2555

Tags: , , , , , , , , ,