NEW! กรมศุลกากร เปิดรับสมัครรวม 55 อัตรา 2-23 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครสอบกรมศุลกากร ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมศุลกากร เปิดรับสมัครรวม 55 อัตรา 2-23 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครสอบกรมศุลกากร ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-01-24 at 5.21.14 PMล่าสุด! กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตานเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วยกรมศุลกากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตานเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,