กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่  03/10/2555 กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ รวมจำนวน 6 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หากท่านใดมีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ กับ กรมการค้าต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556

กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ รวม 6 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน : 15300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางการค้า การพิจารณาเสนอความเห็นในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวกับการค้า ฯลฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาค ข. วิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทักษะ/สมรรถนะ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สอบผ่านภาค ก.ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา 1-19 ตค 2555 กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , ,