กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-22 เม.ย. 2558 กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ 58 พนักงานราชการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-22 เม.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/03/2558 มีข่าว กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ 58 มาบอกต่อคะ เนื่องจาก กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาปนิก และวิศวกรโยธา จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 22 เมษายน 2558 หรือท่านใดสนใจรายละเอียด พนักงานราชการ 58 สามารถเข้ามาหาอ่านเพิ่มเติมของหน่วยงานอื่นๆ ได้ที่นีเลยคะ เราอัพเดตไว้เป็นรายวันเลยหละคะ


กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-22 เม.ย. 2558 กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ 58 พนักงานราชการ 58

กรมการท่องเที่ยว
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 22 เมษายน 2558

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาปนิก และวิศวกรโยธา จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 22 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– สถาปนิก
– วิศวกรโยธา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– สถาปนิก  จำนวน 2 อัตรา
– วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 18000 บาท
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 19500 บาท
– สถาปนิก   จำนวน 19500 บาท
– วิศวกรโยธา  จำนวน 19500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
– สถาปนิก  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
– วิศวกรโยธา ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร วันที่ 16 – 22 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-22 เม.ย. 2558 กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ 58 พนักงานราชการ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,