กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานรวม 3 อัตรา 25 พค-26 มิย 2558 สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานรวม 3 อัตรา 25 พค-26 มิย 2558 สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ปี 2558

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ปี 2558

ล่าสุด!! กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://www.pcd.go.th และ http://job.pcd.go.th และ http://job.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

3. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http:www.pcd.go.th และ http://job.pcd.go.th และ http://job.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights