กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 1 อัตรา 5 มี.ค.-4 เม.ย. 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 1 อัตรา 5 มี.ค.-4 เม.ย. 2556 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/03/2556 กลับมาอัพเดตข่าวการรับสมัครงาน ได้ที่นี่ทุกวัน ไม่มีวันหยุด แม้วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ตาม ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 4 เม.ย. 2556 ท่านสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556 ได้ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ เราเตรียมลิ้งก์ไว้ให้ท่านแล้ว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 1 อัตรา 5 มี.ค.-4 เม.ย. 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 4 เม.ย. 2556
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 4 เม.ย. 2556
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
– ปวส. 10,200-11,220 บาท
– ปวท. 9,540 – 10,500 บาท บาท
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน และ
3. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาครู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 1 อัตรา 5 มี.ค.-4 เม.ย. 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเข้ารับราชการ 2556 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , ,